Financiële zorgverlening

ContactFideel bewindvoering & mentorschap behartigt de financiële en/of persoonlijke belangen van personen die dit niet (niet meer) zelf kunnen of willen.

Cliënten kunnen zijn, iemand met een verstandelijk onvermogen of lichamelijke beperkingen of door ziekte. Maar ook ouderen die ten gevolge van gevorderde vergeetachtigheid of dementie niet meer in staat zijn hun belangen te behartigen of iemand met een verslaving, mensen uit de geriatrie, een psychiatrische stoornis of comateuze patiënten.

Veel voorkomende cliënten zijn ook:

  • Alleenstaanden die geen familie hebben.
  • Jong volwassenen waarbij overconsumptie aan de orde is
    (met daarbij ook nog verslaving) o.a. een oorzaak van schulden.
  • Mensen die door verlies van hun partner (tijdelijk) niet in staat zijn de financiën te beheren.

Niets geeft zoveel spanningen binnen families dan geldzaken en zorgbeslissingen. Familierelaties kunnen hierdoor bijzonder verstoord raken. Een neutrale professionele beschermingsbewindvoerder, budgetcoach of mentor kan dan een goede oplossing zijn. Deze behartigt de belangen van cliënt. De financiële problematiek of de zorginhoudelijke beslissingen is dan niet meer binnen de (familie)relatie.

De cliënten van FB krijgen informatie bij de inzet van beschermingsbewind & mentorschap ect. Het handelingsonbekwaam, wilsonbekwaam zijn of handelingsonbevoegd worden heeft grote gevolgen voor de cliënt.

 

Wij zijn volwaardig lid van de Nederlandse Beroepsvereniging Professionele Bewindvoerders.      Logo NBPB